TROSADOR D.O.O

Preduzeće za trgovinu i pružanje usluga iz oblasti zaštite od požara i bezbednosti i zdravlja na radu

Tri decenije poslujemo u oblasti Trgovine i pružanja Usluga ZOP-a, zaštite od požara! Deceniju rada imamo u oblasti BZR-a, bezbednosti i zdravlja na radu! Višegodišnje iskustvo, kvalitet, stručnost, garancije i posedovanje Sertifikata ISO 9001:2008 izdvajaju nas od drugih!
 

Naša adresa:
  • Beograd, 11250 Železnik, Milovana Nićiforovića 1

Kontakt:
Telefoni:
  • 011/ 2581-135
    065/ 210-1964